неделя, 6 март 2022 г.

вторник, 10 ноември 2020 г.

"Melancholy" - Anna Mihaylova (composer and performer)

"Меланхолия" - Пиеса за пиано из "Песни без Думи" от Анна Михайлова написана във времена на пандемия 2020г. изпълнява Анна Михайлова - пиано

Music by Anna Mihaylova

"Мама" музика Анна Михайлова изпълнява Анна Михайлова - пиано картина - Анна Михайлова